AKTUALNOŚCI

Terapeuta zajęciowy – czym tak właściwie zajmuje się podczas pracy?

erapeuta zajęciowy jest nowym kierunkiem w naszej szkole w ramach Policealnej Szkoły Medycznej.

Najczęstsze pytanie zainteresowanych kierunkiem to:

“A co tak właściwie robi taki Terapeuta Zajęciowy?”

Tak więc wyjaśniamy wszystko od podstaw!

————————–

Czym jest terapia zajęciowa?

Terapia zajęciowa jest rodzajem psychoterapii polegającej na wykonywaniu określonych czynności psychosomatycznych. Główne rodzaje tej metody to arteterapia, ergoterapia, estetoterapia i zajęcia relaksacyjne. Terapia zajęciowa jest prowadzona w ośrodkach dla niepełnosprawnych, domach opieki społecznej lub centrach rehabilitacyjnych. 

Klasyczne psychoterapie polegają tylko na dialogu z pacjentem. Terapia zajęciowa natomiast jest zorientowana na integrację ciała i umysłu.

—Jaki ma cel terapia zajęciowa?

Terapia zajęciowa jest formą psychoterapii, która polega pracy w różnych obszarach życia. Jej celem jest przywrócenie zdolności umysłowych, poznawczych i motorycznych. W przypadku, gdy zmiany są nieodwracalne, zajęcia te umożliwiają wytworzenie funkcji zastępczych. Terapia zajęciowa jest skierowana do dzieci oraz osób niepełnosprawnych i ma charakter ruchowo-artystyczny. Rodzaj terapii i zakres zastosowania jest indywidualnie dopasowany do każdej osoby indywidualnie w zależności od   rodzaju problemu oraz stopnia zaburzenia.———————–

Arte.. ergo.. esteoterapia?

Arteterapia – terapia zajęciowa za pomocą sztuki
Arteterapia jest formą psychoterapii, w której główną metodą jest sztuka. Proces pomocy polega na tworzeniu obiektów artystycznych przy wsparciu i zaangażowaniu terapeuty. Pacjent kreuje wtedy obrazy, muzykę lub rzeźby i opowiada prowadzącemu o znaczeniu, jakie mają dla niego poszczególne elementy dzieła. Terapeuta wspólnie z uczestnikiem zajęć próbują odkryć nowy sens stworzonej sztuki. Dzięki temu buduje się relację między nimi, co przyczynia się do rozwinięcia potencjału niepełnosprawnej osoby. Pacjent nie musi być obdarzony talentem artystycznym ani szczególnymi zdolnościami z tym związanymi. Ważniejszy jest sam proces i przeżywane emocje podczas tworzenia swego dzieła. Przyczynia się to do lepszego zrozumienia siebie oraz poznania przyczyn swych problemów. 

W ramach arteterapii rozróżniamy:

choreoterapia, gdzie wyraża się emocje i uczucia poprzez ruch i taniec,
biblioterapia polegająca na bajkach terapeutycznych z głębokim przesłaniem,
muzykoterapia – wyrażanie siebie za pomocą grania na instrumentach i śpiewania,
dramatoterapia, która polega na odgrywanie przedstawień teatralnych, które wyrażają uczucia i potrzeby danej osoby.


Dzięki arteterapii pacjenci są mniej zestresowani, podnoszą swoją samoocenę, rozwijają ekspresję siebie oraz redukują napięcie i smutek. Terapię sztuką stosuje się zarówno dla osób głęboko upośledzonych, ludzi niedostosowanych do norm społecznych, jak i do pacjentów niepełnosprawnych ruchowo.

Ergoterapia – terapia poprzez pracę
Ergoterapia jest rodzajem terapii zajęciowej, w której metodą leczniczą jest wykonywanie różnych rodzajów pracy. Zajęcia manualne to najczęściej:

stolarstwo – obróbka drewna w celu przygotowania rzeźb lub obiektów użytkowych,
garncarstwo – wykonywanie przedmiotów praktycznych, takich jak garnki lub wazony,
wikliniarstwo – wyplatanie koszyków i mebli z wikliny,
metaloplastyka – tworzenie przedmiotów z drutu i metalu w pracowni metalurgicznej,
krawiectwo – szycie ubrań i zabawek (skierowane dla kobiet),
ogrodnictwo – wykonywanie prac ogrodowych, takich jak sianie, pielenie czy sadzenie.

Z roku na rok powstaje coraz więcej badań potwierdzających korzystne działanie ergoterapii. Ten rodzaj zajęć przyczynia się do zwiększenia sprawności manualnej, poprawy grafomotoryki i samooceny oraz gwarantuje poczucie sprawstwa. Dodatkowo ergoterapia uczy konkretnych umiejętności, które można później doskonalić. Dzięki tym zabiegom pacjent może wyzwolić swój potencjał i odkryć prawdziwe możliwości.

Estetoterapia – leczenie naturą
Estetoterapia polega na leczeniu doznaniami natury. Pacjenci spacerują po lesie, wsłuchują się w szum drzew, wykonują ćwiczenia gimnastyczne i poznają strukturę lasu od strony naukowej. Stopień skuteczności terapii jest zależny od nasłonecznienia, temperatury i pory roku. Każde drzewo ma też swoje określone właściwości. Dla przykładu świerk działa relaksująco, kontakt z jarzębiną ułatwia pozbycie się nałogów, a kasztanowiec wpływa na rozwój procesów poznawczych i wspiera walkę z bezsennością. Każdy pacjent ma dopasowaną indywidualną ścieżkę terapeutyczną, podczas której lepiej poznaje siebie, nabiera dystansu do problemów i zdobywa nowe możliwości do pokonania swych barier. Metoda przynosi największe korzyści w przypadku depresji, osób upośledzonych umysłowo oraz ludzi dotkniętych stanami otępiennymi.

Zajęcia relaksacyjne – terapia poprzez słuchanie siebie
W obecnych zabieganych czasach ludzie potrzebują odpoczynku. Wiele osób w głębi chce odetchnąć, pobyć w ciszy i zrelaksować się. Zajęcia relaksacyjne polegają na kontroli oddechu, obniżeniu napięcia oraz rozluźnieniu spiętych mięśni. Terapeuci pracują nad pobudzeniem wszystkich zmysłów:

węch – aromaterapia,
wzrok – leczenie kolorami (chromoterapia),
dotyk – masaż relaksacyjny,
smak – podawanie specjalnych przypraw,
słuch – muzykoterapia.

————————–

Terapeuta zajęciowy stanowi bardzo ważną rolę we wszystkich zespołach skierowanych na poprawę życia osób starszych, niepełnoprawnych i odrzuconych przez społeczeństwo.

Do wykonywania zawodu potrzebne są jedynie empatia i chęć pomagania innym..

Wszystkiego innego nauczymy Cię w naszej szkole!


Dlaczego warto podjąć naukę u Nas ?

– nauka odbywa się w systemie umożliwiającym podjecie nauki osobom pracującym,

– dodatkowe specjalizacje,

– wszystkie materiały na zajęcia zapewnia szkoła,

– skupiamy się na praktycznej nauce zawodu,

– liczne promocje i upusty,

—————-

Wciąż się wahasz ponieważ…

” Nie dam rady pogodzić pracy ze szkołą” – nauczanie odbywa się w formie stacjonarnej, jednak zajęcia odbywają się w czwartek i piątek wieczorami oraz w jeden dzień w weekendzie. Dodatkowo wymagana jest frekwencja na poziomie minimum 50 %, więc w jakimś stopniu nieobecności są dozwolone 😉

” Mam już 30, 40, 50, 60 lat – nie jestem za stara/stary na szkołę” – o to się proszę nie martwić, grupy są bardzo zróżnicowane wiekowo działa to tylko na plus gdyż słuchacze mają możliwość dzielenie się doświadczeniem. Nie ma granicy wieku od której nie przyjmiemy zapisu do szkoły – na naukę czas jest zawsze!

“Jestem po studiach z psychologii/ pedagogiki/ innych pokrewnych kierunków – czyli będzie to samo powtarzane?”  – w przypadku ukończenia studiów na pokrewnym kierunku istnieje możliwość zwolnienia z przedmiotów teoretycznych realizowanych podczas studiów, skupiamy się wtedy głownie na zajęciach praktycznych odnośnie terapii – które w przypadku każdych ukończonych studiów będą nowością. Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu dodatkowe kwalifikacje na pewno wzbogacą CV i ułatwią wykonywaną pracę.

Powodów może być znacznie więcej, zachęcamy do kontaktu na pewno znajdziemy rozwiązanie na każdy z nich!

Dołącz do nas! Zapraszamy!

Rezerwacja miejsca – zapis on-line

Eureka Medyczna Szkoła Policealna
ul. Okulickiego 20
17 307 00 30, 31
www.eurekaszkola.pl
sekretariat@eurekaszkola.pl