Kontakt

Eureka Zespół Szkół

Dyrektor szkoły: Alicja Nowicka

Sekretariat czynny:

(czynne w ramach zjazdów słuchaczy)