Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016r. informuję, iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Eureka Zespół Szkół z siedzibą w Rzeszowie ul. Okulickiego 20, 35-206 Rzeszów,
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie działalności szkoleniowej, w celu , komunikacji związanej z przesyłaniem informacji handlowych dotyczących usług edukacyjnych oferowanych przez Eureka Zespół Szkół zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a i b RODO
  3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administracji, oraz nauczyciele i osoby prowadzące z Panem/Panią zajęcia edukacyjne, biuro księgowe, firma informatyczna, instytucje upoważnione z mocy prawa.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i archiwizowane przez okres 10 lat.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych do celów kształcenia jest określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.