SZKOŁA POLICEALNA

Tytuł technika

SZKOŁA MEDYCZNA - tytuł technika

Rynek pracy zgłasza coraz większe zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników średniego personelu medycznego – zawody medyczne to przyszłość !

Szkoła Eureka prowadzi profesjonalne studium medyczne, w którym można zdobyć tytuł technika w sześciu zawodach medycznych (technik sterylizacji medycznej, asystentka stomatologiczna,higienistka stomatologiczna,terapeuta zajęciowy,opiekun medyczny oraz technik masażysta). Siedzibą naszego prestiżowego centrum edukacyjnego jest Rzeszów i tam też zlokalizowane jest omawiane studium medyczne. Dzięki możliwościom, jakie daje nasza szkoła, mają Państwo szansę zdobycia państwowych uprawnień do wykonywania popularnego i przyszłościowego zawodu opiekuna medycznego.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły na druku państwowym oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie po przystąpieniu do państwowego egzaminu zawodowego.

Wydawany suplement do dyplomu w języku angielskim ułatwia zatrudnienie w krajach europejskich

Nowość!

Z kwalifikacją FRK.05  Świadczenie usług w zakresie zabiegów podologicznych. Symbol: 323014

Terapeuta zajęciowy z kwalifikacją "MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej"

Opiekun medyczny z państwową kwalifikacją "MED.14 Świadczenie usług medyczno -pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej."

Technik masażysta z państwową kwalifikacją zawodową "MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu. Symbol: 325402"

Asystentka stomatologiczna z państwową kwalifikacją zawodową "MED.01. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy."

Higienistka stomatologiczna z państwową kwalifikacją zawodową "MED.02. Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia"

Technik sterylizacji medycznej z państwową kwalifikacją zawodową "MED.12. Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych"

SZKOŁA POLICEALNA - tytuł technika

Kształcimy przyszłych, praktycznie wykwalifikowanych techników !

W trakcie nauki słuchacze przystępują do egzaminu państwowego z kwalifikacji w zawodzie, po jego zdaniu otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz suplement w języku angielskim.

Na większości kierunków w naszej szkole zdawalność egzaminów wynosi 100% !

Zapewniamy wysoki poziom kształcenia i komfort nauki, doświadczoną kadrę nauczycieli oraz nowoczesne pracownie zawodowe.

Szkoła Eureka posiada uprawnienia szkoły publicznej.

To doskonały kierunek dla osób kreatywnych, otwartych na nowe trendy i lubiących pracę z ludźmi.

Kierunek idealny dla osób kreatywnych, lubiących kwiaty i tworzone z nich kompozycje.

Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przeprowadza kontrole w zakładzie pracy pod względem przestrzegania zasad i przepisów BHP.

Jeden z zawodów z obszaru pomocy społecznej, w Polsce jak i w Europie pojawia się coraz więcej ofert pracy z tego zakresu.

Asystent osoby niepełnosprawnej pomaga w wielu sytuacjach dnia codziennego osobom, które w wyniku swoich schorzeń nie mogą w pełni wykonywać podstawowych czynności

Szkoły cieszące się dużym zainteresowaniem z uwagi na atrakcyjne miejsca pracy: higienistka stomatologiczna i asystentka stomatologicznaopiekun medyczny.